Vyhodnotit účinnost marketingu výkonnosti

 

Účinek! Počítá se pouze “efekt”! Souhlasíte s tímto prohlášením? Stále více slyšíte, že performance marketing je jediný způsob, jak dosáhnout svých cílů. Je to pravda? Dobře! Jo Částečně! Nelze popřít roli performance marketingu. Performance marketing je proces, ve kterém je kladen velký důraz na výkon, který pomáhá vytvářet větší návratnost investic. Aktivity zapojené do výkonnostního marketingu jsou rozsáhlé – od plánování, implementace a optimalizace až po podávání zpráv – je tento přístup rozsáhlý. Někdy se na ně hovoří ve formě klíčového ukazatele výkonu, tj.

 

Jak SPACE ADSeCommerce Marketing Agency přichází do obrazu? S dlouholetými zkušenostmi v oblasti optimalizace procesů podporujeme naše klienty vytvořením celého procesu performance marketingu od nuly. Nejprve důkladně analyzujeme vaše potřeby, abychom byli schopni definovat cíle, kterých by mělo být dosaženo po každé fázi aktivity, co nejpřesněji. Proces pravidelně ověřujeme a upravujeme, abychom dosáhli zamýšlených účinků z hlediska tvorby příjmů.

 

Ve společnosti SPACE ADSeCommerce Marketing Agencyoptimalizujeme také stávající procesy. Poté ověříme aktuální stav a zavádíme nezbytné úpravy. Naši odborníci provádějí tyto činnosti, které vám pomohou dosáhnout prodeje nebo – obecněji – obchodních cílů, které jste si stanovili. Zaměřujeme se na tvorbu příjmů, a proto uplatňujeme výkonnostní marketingové dovednosti a teorie, abychom zvýšili návratnost investic vaší společnosti.

 

Efektivní marketingový model má mnoho výhod. Nabízí důkladnou analýzu celého procesu a pomáhá identifikovat silné a slabé stránky přístupu. Performance marketing zahrnuje použití různých nástrojů, jak je uvedeno níže:

 

 • Google Ads (AdWords),
 • Reklamy Bingu,
 • Facebook reklamy,
 • Instagram reklamy,
 • Allegro Reklamy,
 • Twitter Reklamy,
 • LinkedIn reklamy,
 • Reddit Reklamy,
 • Quora reklamy.
 • eMail Marketing,
 • SMS Marketing,
 • Nabízená oznámení,
 • Generování olova,
 • Automatizace marketingu.

 

Umožňují hloubkovou analýzu účinnosti operací.

Pokud chcete ověřit efektivitu procesů nebo hledáte podporu při jejich vytváření na základě účinnosti marketingového modelu, kontaktujte nás.

 

The data provided by you in the above contact form and in further communication are processed by Rafał Chojnacki (company: SPACE ADS RAFAŁ CHOJNACKI; address: ul. Dobrzecka 42, 62-800 Kalisz; tax ID number: 6182171399; "SPACE ADS") for the purpose of direct marketing of SPACE ADS services.

SPACE ADS processes them from the moment you give your consent by pressing the “Send” button until you are presented with a tailored commercial offer. You can withdraw your consent to contact or processing your personal data at any time, e.g. by writing to info@spaceads.digital. More information, including concerning your rights, can be found in the Privacy Policy.