Dołącz do nas!

SPACE ADS to międzynarodowa agencja marketingu internetowego skupiona na branży eCommerce (handlu elektronicznego). Dołącz do nas jeśli poszukujesz ciekawych wyzwań. Prześlij więcej informacji o swojej osobie, a my odezwiemy się do wybranych osób.

Obecnie szukamy specjalistów ds. PPC, grafików oraz web developerów ale jeśli masz inne doświadczenie i uważasz, że może się ono przydać nam lub naszym klientom też chętnie z Tobą porozmawiamy o potencjalnej współpracy!

Jeśli chcesz, byśmy odezwali się do Ciebie drogą email, wypełnij poniższy formularz kontaktowy. Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji, dołącz też Twoje CV.

    Administratorem Twoich danych osobowych jest Rafał Chojnacki (firma: SPACE ADS RAFAŁ CHOJNACKI; adres: ul. Dobrzecka 42, 62-800 Kalisz; NIP: 6182171399; „SPACE ADS”). Przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych wskazanych przez Ciebie, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji – niepodanie tych danych wyklucza możliwość udziału w rekrutacji. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes SPACE ADS polegający na nawiązaniu współpracy z osobą o odpowiednich kwalifikacjach. Jeśli Twoje CV zawiera także inne dane osobowe, dane takie zostaną przez SPACE ADS niezwłocznie usunięte, chyba że udzielisz zgody na ich przetwarzanie. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę albo wyrazić swój sprzeciw, kontaktując się ze SPACE ADS, np., pod adresem e-mail info@spaceads.digital. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. SPACE ADS przetwarza Twoje dane osobowe w celu i nie dłużej niż do zakończenia rekrutacji – odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być osoby odpowiedzialne za proces rekrutacji, upoważnione do przetwarzania tych danych i zobowiązane do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez SPACE ADS. O ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, masz prawo dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku danych, na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę, masz również prawo żądać przeniesienia podanych danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci nadto skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.