וידאו תגובה מגיב מודעה-גוגל מודעות

תגובה מגיבה לפרסום רשת התצוגה הורחבה עם היכולת להוסיף סרטוני וידאו. בקרוב, על כל חשבון מודעה לקבל עדכון. הלקוחות שלנו רואים קליקים גדול יותר מאשר וידאו חינם מודעות בשל הטופס מעניין יותר.