כיצד לתקן googleads.g.doubleclick.net מקורות וtpc.googlesyndication.com ב-Google ניתוח

ברוב חשבונות הניתוח של גוגל, הלקוחות שלנו רואים מקורות תנועה כי עבור אנשי מקצוע רבים לא יכול להיות ברור בהבנת וניהול של ניתוח יעיל באמצעות מקור/בינוני שיתוף. כמובן, אנחנו מדברים על googleads.g.doubleclick.net ו tpc.googlesyndication.com.

הפתרון שלנו

אם ברצונך לאמת את ההכנסה ולקבל נתונים מדויקים יותר מקמפיינים פרסומיים, מומלץ להקצות מקורות אלה של תעבורה לקמפיינים בתשלום של Google (google/cpc). על פי המאמר "הפניות מגיעות מהכתובת googleads.g.doubleclick.net או tpc.googlesyndication.com"-זוהי תנועה ממסע הפרסום של גוגל ו-Google Ad Manager.

כדאי לציין, עם זאת, כי הפתרון לבעיה, הכלול במאמר מ-Google, לא עבד עבור הלקוחות שלנו. למרות שתיוג אוטומטי הופעל, המקורות שלעיל בדוחות עדיין התרחשו.

פתרון? מסננים!

בהמשך אני רוצה להציג בכמה צעדים כיצד להוסיף את המקורות הנ ל "google/cpc". זה לא אידיאלי כי גוגל ניתוח לא יזהה את הקמפיין המדויק התנועה, אלא רק את המקור והמדיום. עם זאת, פעולה זו תסייע למזער מצבים שליליים ולהימנע מהקצאת טרנזקציות אלה למקורות לא נאותים.

באילו מסננים להשתמש?

(גרסה גרפית תחת מדריך הטקסט)

אנו משנים את המדיום ל "cpc"

 

 1. אנחנו הולכים מסננים במינהל ניתוח של גוגל.
 2. נוסיף מסנן חדש עם שם, לדוגמה. "googleads.g.doubleclick.net/הפניה-בינונית".
 3. אנו מגדיר את סוג המסנן"מותאם אישית".
 4. לחץ על "מתקדם":
  1. "תיבתa -לחלץ" אנחנו בוחרים"מקור הקמפיין"והדבק "googleads.g.doubleclick.net".
  2. "שדהb -לחלץ b"אנחנו בוחרים"מדיום קמפיין"ולהדביק "הפניה".
  3. "בנאי פלט " אנחנו בוחרים "קמפיין בינוני" ולהדביק "שרותיהם".
  4. תיבות סימון "תיבה נדרשת A", "שדה נדרש B" ו-"החלףשדהפלט" יש לבחור.
 5. . אנחנו שומרים את הפילטר

אנו חוזרים על הפעולה עם הכללת "tpc.googlesyndication.com"

 

 1. אנחנו הולכים מסננים במינהל ניתוח של גוגל.
 2. נוסיף מסנן חדש עם שם, לדוגמה. "tpc.googlesyndication.com/הפניה-בינונית".
 3. אנו מגדיר את סוג המסנן"מותאם אישית".
 4. לחץ על "מתקדם":
  1. "תיבתa -לחלץ" אנחנו בוחרים"מקור הקמפיין"והדבק "tpc.googlesyndication.com".
  2. "שדהb -לחלץ b"אנחנו בוחרים"מדיום קמפיין"ולהדביק "הפניה".
  3. "בנאי פלט " אנחנו בוחרים "קמפיין בינוני" ולהדביק "שרותיהם".
  4. תיבות סימון "תיבה נדרשת A", "שדה נדרש B" ו-"החלףשדהפלט" יש לבחור.
 5. . אנחנו שומרים את הפילטר

לאחר ביצוע השלבים לעיל במקום "googleads.g.doubleclick.net/referral" ו "tpc.googlesyndication.com/referral" ניתוח Google להציג את הדוחות "googleads.g.doubleclick.net/cpc" ו "tpc.googlesyndication.com/cpc", אשר עדיין לא פתרון כולל.

 

אנו משנים את המקור ל "גוגל"

 

 1. אנחנו הולכים מסננים במינהל ניתוח של גוגל.
 2. נוסיף מסנן חדש עם שם, לדוגמה. "googleads.g.doubleclick.net מקור".
 3. אנו מגדיר את סוג המסנן"מותאם אישית".
 4. לחץ על "חיפוש והחלפה":
  1. "תיבת סינון"מוגדרת"מקור קמפיין".
  2. בתיבה"מצא את המחרוזת", הדבק "googleads.g.doubleclick.net".
  3. בתיבה"החלף"אתגוגל"הדבק".
  4. אנו יכולים לאמת את הנתונים לאחר שמירת המסנן.
 5. . אנחנו שומרים את הפילטר

 

אנו חוזרים על הפעולה עם הכללת "tpc.googlesyndication.com"

 

 1. אנחנו הולכים מסננים במינהל ניתוח של גוגל.
 2. נוסיף מסנן חדש עם שם, לדוגמה. "tpc.googlesyndication.com מקור".
 3. אנו מגדיר את סוג המסנן"מותאם אישית".
 4. לחץ על "חיפוש והחלפה":
  1. "תיבת סינון"מוגדרת"מקור קמפיין".
  2. בתיבה"מצא את המחרוזת", הדבק "tpc.googlesyndication.com".
  3. בתיבה"החלף"אתגוגל"הדבק".
  4. אנו יכולים לאמת את הנתונים לאחר שמירת המסנן.
 5. . אנחנו שומרים את הפילטר

 

מדריך גרפי