Aktywuj Google Signals w Google Analytics

Kto nie chciałby więcej wartościowych danych z Google Analytics?! Rekomendujemy wejście do zakładki Cross Device w wersji BETA na swoich kontach Google Analytics oraz uruchomienie opcji Google Signals!

 

Czytaj więcej na: https://support.google.com/analytics/answer/7532985