Google Search
Search Partners


Exact
Phrase
Broad With Modifiers (ignorowane dla słów kluczowych bez spacji)
Broad


Manualne CPC
Ulepszone CPC
Maksymalizuj liczbę konwersji
Maksymalizuj liczbę kliknięć (nie rekomendowane)


Tak
Nie


Tak
Nie (gotowe do zaimportowania w Google Ads Editor)