Polityka prywatności serwisu SPACE ADS (spaceads.digital)

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług SPACE ADS poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych w serwisie jest Firma Handlowo – Usługowa Rafał Chojnacki z siedzibą w 62-800 Kalisz, ul. Dobrzecka 42. NIP: 6182171399, REGON: 369592629.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach i przesyłanych e-mailach lub rozmowach telefonicznych informacje,
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki lub elementy z innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis SPACE ADS. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 12. Charakter i Cel Przetwarzania Danych Osobowych: wykonanie umowy o świadczenie usług marketingowych, z wykorzystaniem zasobów udostępnionych przez Zleceniobiorcę, przedstawienie oferty handlowej, negocjacje handlowe, wystawienie faktury VAT, odpowiedź na zapytanie, inne – wymagane przez klienta lub prawo.
 13. W naszym Serwisie, w kontakcie e-mailowym oraz telefonicznym itp. zbieramy zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny – w celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowego, prośby o otrzymanie oferty, zawarcia umowy oraz ich realizacji będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji, abyśmy mogli zrealizować usługi oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  2. numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie lub prosimy o opinię,
  3. adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie usług, z których będą Państwo korzystać w ramach Serwisu internetowego, oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z zawartą umową lub świadczonymi usługami. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową za pozyskaniem odpowiedniej zgody,
  4. NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  5. adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  6. Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
  2. poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
  3. usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO
  4. ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
  5. przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
  6. wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
  7. nie podlegania profilowaniu,
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
   Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.
 15. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  1. przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  2. przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  3. przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 16. Dane osobowe mogą zostać przekazane do organizacji znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Są nimi:
  1. OVH Hosting, Inc. z siedzibą w Kanadzie,
  2. Facebook, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych,
  3. Google LLC, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych.
 17. W celu uzyskania dostępu do wszystkich swoich danych w serwisie Administratora oraz wysłania prośby ich usunięcia należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: info@spaceads.digital

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.