Video sekvencie k dispozícii v Goggleads-YouTube

Náš účet Google Ads Manager (MKC) poskytuje možnosť vytvárať videosekvencií na YouTube. Túto možnosť odporúčame použiť pri tvorbe videoreklamy napr. rozprávanie príbehu v niekoľkých častiach. Predtým to bolo možné s použitím publika. Teraz však možnosť, ktorú si môžete vybrať pri vytváraní kampane.